PRODUKTION

Adelborg har alt under ét tag og opfører komplekse byggeprojekter med en helhedsorienteret tilgang og høj kvalitet som resultat.

Vi har mange års erfaring indenfor byggestyring og vi går aldrig på kompromis med kvaliteten eller den indgåede aftale.

LAD OS STÅ FOR JERES ENTREPRISER

Der er mange grunde til at lade Adelborg stå for jeres entrepriser. Vi har en stor og fleksibel stab af kompetente håndværkere, der professionelt styres af vores dygtige byggeledere. Vi har mange års erfaring og kender alle led i processen.

Vi har gjort det til vores speciale at udføre alle former for opgaver inden for hoved- og totalentrepriser ved både nye og eksisterende bygninger. Vi varetager vi alle opgaver inden for jord-, kloak-, beton- samt terræn- og belægningsarbejde.

Helheden er i fokus hos Adelborg, og vi sætter en stor ære i at leve op til vores kunders forventninger fra start til slut.

Adelborg_Tune_Feb_2021-27_2000X1333

HOVEDENTREPRISE

Som hovedentreprenør tager Adelborg det overordnede ansvar for håndteringen af byggeprocessens kompleksiteter fra start til slut. 

Adelborg har mange års erfaring med byggestyring. Vi indgår kontrakter med nødvendige underentreprenører og styrer hele byggeprojektet med både kontrakter, økonomi, tidsplan, koordinering af håndværkere og sørger for, at byggeriet står færdigt til tiden.

Ledelsen af byggeriet er vores ansvar.

TOTALENTREPRISE

En totalentreprise ved Adelborg omfatter alle ydelser inden for rådgivning og byggestyring af de repræsenterede håndværksfag.

Vi klarer med andre ord det hele, og den tillid løfter vi. Vores projekteringsafdeling er professionel med erfarne ingeniører og bygningskonstruktører, der forestår hele projekteringen. På baggrund af dialog med bygherren indgår vi kontrakter med nødvendige underentreprenører.

Vi varetager alle planlægnings- og styringsopgaver lige fra projektering, kontakt til myndigheder samt projekt- og byggeledelse undervejs i alle faser af dit byggeprojekt.
Vores faglighed er din garanti for, at dit erhvervsbyggeri står færdigt til tiden.

SKAL VI SKABE NOGET SAMMEN?

Adelborg
Glentevej 47
2400 København NV
Danmark