PRODUKTION

Boliger, der holder, bliver bygget på aftaler, der holder. Man kan kun bygge godt, hvis man holder sine aftaler. Derfor holder vi naturligvis de aftaler, vi indgår. Vores kompromisløse tilgang til kvalitet tillader os ganske enkelt ikke andet.

Det tør vi sige, fordi vi har alle kompetencer under samme tag.
Nemlig vores eget. Og ikke mindst fordi vi har mange års erfaring indenfor styring og opførelse af komplekse byggeprojekter.

LAD OS STÅ FOR JERES ENTREPRISER

Mange siger vælg os. Vi siger vælg den rigtige. Det er en stor og svær beslutning at vælge den, der skal stå for jeres entrepriser. For at gøre valget lidt lettere, tillader vi os at skrive rosende om os selv. Nogle vil kalde det pral. Dem om det. For vi kan stå inde for hvert eneste ord.

Vi har en stor og fleksibel stab af kompetente håndværkere, der professionelt styres af vores dygtige byggeledere. Vi har mange års erfaring og kender alle led i processen. Som Line og Thomas selv skriver.

Ydermere tager vi telefonen, når I ringer.

Så gør endelig det.

Adelborg_Tune_Feb_2021-27_2000X1333

HOVEDENTREPRISE

Som hovedentreprenør tager Adelborg det overordnede ansvar for håndteringen af byggeprocessens kompleksiteter fra start til slut. 

Adelborg har mange års erfaring med byggestyring. Vi indgår kontrakter med nødvendige underentreprenører og styrer hele byggeprojektet med både kontrakter, økonomi, tidsplan, koordinering af håndværkere og sørger for, at byggeriet står færdigt til tiden.

Ledelsen af byggeriet er vores ansvar.

TOTALENTREPRISE

En totalentreprise ved Adelborg omfatter alle ydelser indenfor rådgivning og byggestyring af de repræsenterede håndværksfag.

Vi klarer med andre ord det hele, og den tillid løfter vi. Vores projekteringsafdeling er professionel med erfarne ingeniører og bygningskonstruktører, der forestår hele projekteringen. På baggrund af dialog med bygherren indgår vi kontrakter med nødvendige underentreprenører.

Vi varetager alle planlægnings- og styringsopgaver lige fra projektering, kontakt til myndigheder samt projekt- og byggeledelse undervejs i alle faser af dit byggeprojekt.
Vores faglighed er din garanti for, at dit erhvervsbyggeri står færdigt til tiden.

SKAL VI SKABE NOGET SAMMEN?

Adelborg
Lundevej 17
4030 Tune
Danmark